نمایشگاه عکس 

کیش نگاهی نو 

اولین نمایشگاه گروهی عکس گروه حس سوم 

زیر نظر الهه امیری 

مونا آقاجانی / اشرف محمدی / مسعود جعفری / عاطفه چراغ چشم 

مریم حبیبی / پریسا خسروی پور / محمود خاکباز / مریم دیانتی 

ملیحه قاسمی / نازنین کاظمی کیا / عادله کیا / نسیم میری 

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code