نمایشگاه گروهی نقاشی 

جزیره ای در سرزمین من 

موسسه فرهنگی هنری تذهیب 

آزاده حایری مهریزی / حسنا احند آخوندی / حنانه نیک سیرت 

دلارام قایمی / زهرا محمدی / زینت پارسا 

ژاله نوذری / شعله خلج امیر حسینی / شیوا قنبری 

طاهره اله دادیان / فریبا محقق حضرتی / فرحناز داوری دولت آبادی 

لعبت صدری / نینوش پاشازاده / هما منصوری 

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code