نمایشگاه گروهی از مجموعه آثار اساتید هنر ایران (آنلاین)

با آثاری از : ابراهیم حقیقی / علی خسروی / فرشته ستایش / حسن سلاجقه / قباد شیوا 

یعقوب عمامه پیچ / کامبیز درم بخش / حسین محجوبی / احمد وکیلی 

گشایش آنلاین : پنجشنبه 30 بهمن 99

زمان : 30 بهمن لغایت 6 اسفند 99 

 

کیوریتور : عادل صدرممتاز 

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code