نمایشگاه نقاشی خط (آنلاین)
ابوالفضل (حمید) آقایی 
14 لغایت 21 اسفمد ماه 
افتتاح آنلاین : پنجشنبه ساعت 18 
کیوریتور : عادل صدرممتاز 

 

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code