سین 1400 (آنلاین) 
نمایشگاه نوروزی هنرمندان 
1 تا 11 فروردین 1400

با آثاری از : 
افسانه آخوندی / علیرضا آدمبکان / علیرضا پویا / صالح تسبیحی / علیرضا جدی / محسن جمالی نیک / زهرا حسینی / احمد خلیلی فرد / محمدرضا شاهرخی نژاد 
 مرمر صالحی / مجید عباسی فراهانی / کیانا غیایی / نگین فراهانی / بهنام کامرانی / سعید نودهی / شادی نویانی / نرگس هاشمی / عادل یونسی

به کوشش: مجید عباسی فراهانی

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code