دومین هفته طراحی کیش 
نمایشگاه خط تهِ خط

2 تا 8 تیر 
گالری میکا 
گالری هنرهای معاصر 

 

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code