بداهگی
مجموعه آثار کالیگرافی
مهدی فریمانی 
24 لغایت 29 دی ماه 

 

"در بداهه‌نویسی، هنرمند حروف و کلمات را به تسخیر اندیشه و احساس خود در می آورد. ذهنش در مسیر آنچه نمیداند حرکت میکند و دستش در تقابل آنچه میداند. با هر آن چیز که به اندیشه نیاید می نویسد و به هر آنچه که می نویسد قناعت نمیکند. در آغاز به انتها نمی اندیشد و در مسیر به توقف. هر آن چیز را که بر او تکلف آرد رهایش می‌سازد و هر آنچه که رهایش سازد بر خود تکلیف".
مهدی فریمانی

بداهه در این نوع از هنر نوشتاری، ترکیبی است از ساختار شخصیتی با میزان تجربه و توانمندی هنرمند در حوزه خط، فرم و رنگ که به واسطه مهارت های خطاطانه و با بهره مندی از قدرت ناخودآگاه ذهن توسط او در لحظه خلق میگردد.

آثار پیش رو که با عنوان "بداهگی" در این مجموعه به نمایش درآمده ، چکیده ای است از تجربیات استاد مهدی فریمانی از سالهای دور تاکنون.

جسارت در شکستن فضاهای مرسوم و متداول در خط و بهره مندی درست از ابزارهای مختلف و ویژگی های بیانی آنها نیز از جمله نکات ظریف و برجسته دیگر در خلق این آثار می باشند.
این آثار به گونه ای شفاف و جامع واژه بداهگی در هنر نوشتار را برایمان به نمایش میگذارد.

غزاله سادات نوابی

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code