نمایشگاه آبرنگ 
سهیل جعفری

12 لغایت 19 اردیبهشت
افتتاح : 12 اردیبهشت : ساعت 19

 

 پس از سفر های بسیار و
عبور از فراز و فرود امواج این دریای طوفان خیز
بر آنم که در کنار تو لنگر افکنم
بادبان برچینم
پارو وانهم
سکان رها کنم
به خلوت لنگرگاهت در آیم
و در کنارت پهلو بگیرم
آغوشت را بازیابم
و استواری امن زمین را زیر پای خویش

مارگوت بیکل ( ترجمه احمد شاملو )

 

 هشت سال پیش که ساکن جزیره شدم ، طبیعت زیبای کیش اشتیاقم را برای نقاشی بیشتر کرد خواستم با علم و منطق نو آوری در کار هنر داشته باشم و خود خودم باشم .

در نقاشی حرفهائی برای گفتن هست که شاید با هیچ هنر دیگری قابل بیان نباشد در نقاشی حل شدم جذب شدم و تمام روزگارم شد نقاشی .

 

  سهیل جعفری

متولد 1357 ؛  مشهد

مهندس متالوژی

هنرمند خود آموخته قریب به سی سال

  شروع فعالیت هنری :

  سال ۱۳۶۱ در اصفهان زیر نظر استاد اسماعیل زاده

ادامه فعالیت بشکل هنرجو در خدمت اساتیدی همچون آزاده بروجنی ،استاد نوری پور ،محذب نیا ،اصلانی

  سوابق هنری :

 برگزاری نمایشگاه های متعدد گروهی   

برگزاری نمایشگاه انفرادی :خانه هنرمندان اصفهان سال ۱۳۹۶

برگزاری نمایشگاه گالری نگاه نو اصفهان در چند نوبت سالهای ۱۳۹۵ و۱۳۹۶

کسب مقام برتر در جشنواره ابرنگ گالری نگاه نو اصفهان

برگزاری نمایشگاه انفرادی بمیزبانی اداره میراث فرهنگی استان چهار محال و بختیاری ۱۳۹۷

 

به اشتراک بگذارید:

نظر شما:

security code