فعلی

نمایشگاه طراحی و نقاشی

آنلاین 
نمایشگاه طراحی و نقاشی 
رشید غلامی پور 
20 تا 26 خرداد 

کارشناسی نقاشی از دانشگاه سیستان وبلوچستان 1379/ کارشناسی ارشد نقاشی ...


آینده

هفته طراحی کیش

هفته طراحی کیش 
نمایشگاه طراحی 
خط - تهِ خط
افتتاح : 2 تیر 1400 ساعت 19
زمان: 2 لغایت 8 ...


گذشته