پشت کار
11 اردیبهشت 99

پشت کار 

سخنرانی بهراد جوانبخت 

با موضوع بررسی هویت بصری برنامه تلوزیونی خندوانه

و گزیده نمایشگاه پوستر یک روز رنگی 

۱۱ تا ۱۵ دی ۱۳۹۵